KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Số kí hiệu 48/KH-UBND
Ngày ban hành 09/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/03/2021
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND
Người ký Lê Văn Tứ

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM QUANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  48 /KH-UBND

Cẩm Quang, ngày 10  tháng  3  năm 2021

   
  KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
I. Mục đích, yêu cầu.
          Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) nhằm đôn đốc các ban, ngành thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC. Qua đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện.
          II. Nội dung tự kiểm tra.
1. Cải cách thể chế.
- Công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;
- Ban hành văn bản: đúng quy trình, nội dung hợp pháp, hiệu quả.
- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: số lượng văn bản được rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ.
2. Cải cách thủ tục hành chính.
      + Cắt giảm TTHC
      + Bổ sung, sữa đổi theo Quy định văn bản mới.
      + Kiểm soát TTHC.
      + Công khai TTHC.
      + Tiếp nhận xử lý phản ánh về các quy định hành chính.
      + Đánh giá tác động TTHC.
3. Cải cách tổ chức bộ máy.
- Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành quy chế hoạt động của cơ quan và kết quả thực hiện.
- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đối với ban, ngành.
4. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Kết quả thực hiện Luật Cán bộ, công chức; chế độ công vụ.
- Bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức đúng chức danh, vị trí công việc.
- Kết quả thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; đào tạo cán bộ.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh: số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017, số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh.
- Kết quả thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật.
5. Cải cách tài chính công.
- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.
- Vấn đề tiết kiệm, sử dụng kinh phí hiệu quả.
- Kết quả thực hiện các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.
         6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.
- Nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động  của đơn vị.
- Triển khai thực hiện ISO 9001:2015.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.
          - Kết quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về CCHC cho mọi đối tượng.
- Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính và kết quả thực hiện (kế hoạch CCHC năm 2021, kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021).
- Việc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.
- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Việc thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng của báo cáo CCHC.
III.Tổ chức đoàn kiểm tra
1. Thành lập đoàn tự kiểm tra;
2.     Kế hoạch tự kiểm tra: quý II,  quý III năm 2021
3.  Trình tự kiểm tra gồm:
- Đơn vị tự kiểm tra
- Kết thúc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của đơn vị, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
- Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã , các ban, cán bộ, công chức nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại 
Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ban, ngành, phản ánh trực tiếp về Văn phòng Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;
- Chủ tịch, Phó CT. UBND xã;
- Các ban, ngành cấp xã;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Tứ 


 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay104
  • Tháng hiện tại3,695
  • Tổng lượt truy cập48,064
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây